Discord nuorisotyön välineenä

Discord on sovellus, jossa voi keskustella puhumalla ja kirjoittamalla. Discord on suosittu erityisesti peliyhteisöjen keskuudessa, mutta sovellusta käytetään nykyään paljolti muuhunkin kanssakäymiseen ja yhteydenpitoon. Näin Discord soveltuu hyödynnettäväksi myös nuorisotyössä. 

Discord toimii useilla eri alustoilla. Discordin voit ladata kännykkään puhelimesi sovelluskaupasta tai tietokoneille palvelun kotisivuilta.

Ajatuksena Discordissa on toimia erilaisilla palvelimilla useiden eri keskustelijoiden kanssa. Joitakin isompia palvelimia voi etsiä sovelluksen hakutoiminnon avulla, useimpiin tarvitsee kuitenkin erillisen kutsulinkin.


Palvelin on kaiken perusta

Discordiin luotava “paikka” on nimeltään palvelin (serveri, servu), palvelimen alla taasen on puhe- ja tekstikanavia. Verken omalta palvelimelta löytyy mm. #esittäytyminen, #aula ja #sosiaalinen-media -kanavat. Kanavat ovat paikkoja, joissa varsinainen keskustelu tapahtuu. Palvelin on siis kanavat ja jäsenet kokoava kokonaisuus. Palvelimen toimintaa voi muokata erilaisten asetusten kautta. Palvelimen asetukset kattavat koko palvelimen, mutta kanaville voi luoda täysin omia asetuksia. Asetukset, säännöt ja rajaukset ohjaavat keskustelua mm. antamalla tietyille kanaville aihealueet. Asetuksien avulla on mahdollista myös rajata kanavia vain tiettyjen käyttäjien saataville.


Ohjaus ja keskustelu

Jäsenet keskustelevat usein ongelmitta palvelimella, mutta joskus voi olla tarpeen puuttua keskusteluun. Tyly kielenkäyttö, kiusaaminen tai muu mollaaminen ovat selkeitä asioita, joihin on puututtava.  Käyttäjiä voi sovelluksessa hiljentää ja estää, mikäli joku käyttäytyy jatkuvasti sopimattomasti. Keskustelua kannattaa ohjata muutenkin. Keskustelu saattaa välillä rönsyillä kanavan aihealueen ulkopuolelle. Tällöin olisi hyvä ohjata keskustelijoita viemään jatkokeskustelua toiselle kanavalle, joka on enemmän aiheen mukainen. Näin keskustelualueiden ja aiheiden seuraaminen on selkeämpää kaikille mukana oleville jäsenille. Nuorilla saattaa olla mielessä aiheita, joista he haluavat keskustella paitsi toistensa myös nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorisotyöllisestä näkökulmasta keskustelussa ja sen aiheiden ohjaamisessa ei ole mitään uutta. Discordissa paikka ja tapa ovat vain hieman erilaisia kasvokkaiseen kohtaamiseen verrattuna. Sisällöt ovat samoja kummassakin tavassa tehdä nuorisotyötä.

Discordissa on mahdollista toimia hyvinkin anonyymisti. Discord ei jaa mitään muita tietoja kuin nimimerkin muille käyttäjille, ellei käyttäjä halua erikseen jakaa tietojaan. Lisäksi selainversiota käytettäessä Discord ei vaadi edes erillistä rekisteröitymistä (tilin varmentamista sähköpostilla). Omaa nimimerkkiä voi halutessaan muuttaa eri palvelimilla ollessaan. Tällöin alkuperäinen rekisteröity nimimerkki on kuitenkin nähtävissä profiilin kautta. Anonymiteetin vuoksi Discordissa voi keskustella herkistäkin aiheista, sillä Discord mahdollistaa myös kahdenkeskiset keskustelut. 

Kaikissa verkkopalveluissa on todellinen riski, että toinen osapuoli on joku muu kuin mitä hän väittää olevansa. Työntekijöiden tileistä ja niiden tarkasta kirjoitusasusta olisikin hyvä infota omassa viestinnässä. Organisaation nettisivuilla on myös hyvä listata työntekijöiden käyttämät ympäristöt ja nimimerkit. Jos Discordissa on käytössä esimerkiksi sääntö-/tai tervetuloa-kanava, sinne on hyvä listata työntekijöiden käytössä olevat nimimerkit. Näin nuorten on helpompi varmistaa, että he puhuvat todella nuorisotyöntekijän kanssa. Discordissa on mahdollista asettaa palvelin ottamaan vastaan vain varmennetut tilit. Tällöin rekisteröitymättömät tilit eivät pääse paikalle, mutta jokainen käyttäjä on vähintään sähköpostilla varmennetun tilin takana.


Tarpeen tullen eri palveluissa (myös Discordissa ) voi ilmiantaa väärennettyjä tilejä tai häiritsevää käytöstä. Lähtökohtaisesti palvelimen admin eli hallinnoija on ensisijainen taho, jolle huonosta käytöksestä ilmoitetaan. Nuorisotyössä palvelimien adminit ovat yleensä nuorisotyöntekijöitä. Myös nuoria voi halutessaan käyttää apuohjaajina.

Liittyminen palvelimelle

Discordin erityispiirre on, että kanavalle/palvelimelle liittyäkseen nuoret tarvitsevat kutsulinkin. Kutsulinkin voi luoda omalla palvelimella ja vaikka suoraan tietylle kanavalle. Kutsulinkki toimii nettilinkin tapaan. Kutsulinkin voi lisätä kopioimalla suoraan sovellukseenkin. Linkkiä on mahdollista rajoittaa ajan tai käyttökertojen suhteen.

Tässä kohtaa organisaation olisi hyvä viestiä omasta toiminnasta mahdollisimman monessa paikassa. Apuun kannattaa ottaa omien some- ja viestintäkanavien lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanit. Esimerkiksi yhteistyössä koulujen kanssa, mm. Wilma-palvelun kautta, on mahdollista tavoittaa paljon nuoria.


Hyödynnä myös Verken somesuunnitelmaa!


Auki vai kiinni?

Joillakin nuorisotyöllisillä Discord-palvelimilla on ollut käytäntö, että servu on auki vain tiettyinä aikoina. Ajatuksen takana on usein työaikojen tai talotyön mukaileminen. 

Ajatus siitä, että serveri on auki vain tiettyinä aikoina, saattaa olla nuorille outo. Palvelun kulttuuriin kuuluu yleisesti, että palvelimet ovat tavoitettavissa ja käytettävissä aina. Mikäli palvelimen sulkeminen tuntuu kuitenkin parhaalta tavalta toimia, onnistuu se helpoiten roolien kautta. @everyone-rooli on oletus, joka annetaan kaikille kävijöille. Järjestelmänvalvojan oikeuksilla oleva henkilö voi poistaa @everyone-roolista oikeudet kirjoittaa viestejä tai käyttää puhekanavia. Näin palvelin on ikään kuin lukossa.

Asiasta on hyvä tiedottaa omissa säännöissä, mikäli sellaiset on tehty. Kirjoitusoikeudet pitää ottaa pois päältä ja muistaa laittaa päälle manuaalisesti joka kerta. Tähän ei ole vielä tehty automatiikkaa Discordin puolesta. Joitakin botteja saattaa löytyä, jotka voi ajastaa sulkemaan ja avaamaan kanavia. Ne vaativat kuitenkin paljon oikeuksia palvelimelle, joten niihin kannattaa tutustua ajan kanssa.


Aktiviteetteja palvelimella

Discordin kautta voi vaihtaa kuulumisia, mutta tehdä toiminnallisiakin juttuja; kuten pitää levyraatia, pelata lautapelejä tai digitaalisia pelejä, järjestää kilpailuja tai kyselyitä. Tärkeä ominaisuus Discordissa on keino pitää yhteyttä samalla, kun tekee koneella tai kännykällä jotakin muuta. Nuori voi pelata samalla vaikkapa tietokonepeliä, mutta pitää äänikanavan kautta yhteyttä toisiin ihmisiin, vaikka ei samaa peliä porukalla pelattaisikaan.


On myös pelialustoja, kuten Jackbox Partypack , joiden kautta voi pelata helposti yhdessä kevyitä pelejä. Toinen nuorisotyössäkin hyväksi havaittu esimerkki on Board Game Arena .

Myös Steamin monia pelejä voi pelata porukalla. Näissä tilanteissa Discord jää lähinnä alustaksi pelien organisointiin ja pelinaikaiseen keskusteluun, mutta itse pelaaminen tapahtuu muualla. Tällaiseen käyttöön Discord on alun alkaen tehty ja tarkoitettu.


Tässä pari hauskaa ideaa YAD:sta Discordissa käytettäväksi!Museokierros


&

Koura


Lisää ideoita toiminnallisuuteen Discordin parissa hyödynnettäväksi, löytyy vaikkapa Verken sivuilta kesätoimintavinkeistä!

Muutama täsmällisempi vinkki Discordin toiminnasta

Roolien hallinta

Roolit ja niiden käyttö on hyvä opetella Discordiin tutustuessa. Rooleja voi antaa eri käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Roolien avulla on mahdollista antaa ja rajata oikeuksia eri kanaville. Rooleihin pääsee käsiksi palvelimen asetuksista. Sieltä löytyy oma kohta “roolit”. Roolit ovat yksi kätevimmistä tavoista hallita Discord-palvelimen käyttöoikeuksia. Rooleja voi ajatella käyttäjäprofiileina, joihin luodaan omanlaisensa oikeudet. Kanaville voi luoda sääntöjä ja oikeuksia näihin rooleihin perustuen. Voit luoda täysin uusia rooleja tai muokata kaikille olemassa olevaa “@everyone” -oletusroolia. Järjestelmänvalvojan tai palvelimen omistajan kannattaa harkita, kuinka monta erilaista roolia palvelimella olisi hyvä olla. Monille kanaville riittää kaksi tai kolme roolia, mutta varsinkin jos palvelin alkaa kasvattaa jäsenmäärää, voi useampi erilainen rooli tulla ajankohtaiseksi. Apuohjaaja tai moderaattorit ovat varteenotettavia vaihtoehtoja rooleiksi nuorisotyössä. Roolien avulla voi rajata käyttäjiä esimerkiksi kerhotoiminnassa. Tällöin vain kerho-roolin omaavat käyttäjät näkevät kerhotoimintaa vartenpystytetyt kanavat.

@everyone-maininta

Kun mainitset @everyone tekstissä, lähettää Discord viestin (ja huomiohälytyksen) kaikille palvelimelle rekisteröityneille käyttäjille. Tyypillisesti näitä mainintoja on käytetty, kun halutaan esimerkiksi ilmoittaa jostakin ajankohtaisesta asiasta (vaikkapa live-tapahtuman alkamisesta) tai halutaan kiinnittää kaikkien huomio johonkin tärkeään asiaan. @everyone-mainintaa kannattaa käyttää säästellen, sillä se saattaa helposti ärsyttää palvelimen käyttäjiä, jos palvelin jatkuvasti hälyttää ilmoituksella maininnan takia.

Viestien kiinnittäminen (pinnaaminen)

Discordissa on mahdollisuus kiinnittää viestejä tekstikeskusteluissa. Kiinnitetyt (pinnatut) viestit ovat nähtävissä jokaisen keskustelukanavan oikeasta yläkulmasta, pienen nasta-kuvakkeen kohdalta. Viestit näkyvät listauksena ja ne voi avata klikkaamalla. Ominaisuutta on hyvä käyttää, kun huomaat, että johonkin kysymykseen tulee hyvä ja selkeä vastaus. Samoin jos joku kirjoittaa hyvän käytännön esimerkin omasta toiminnastaan, kannattaa kiinnittämistä käyttää. Näin vastaus jää “muistiin” ja myöhemmin samaa asiaa kyseleviä ihmisiä voi ohjata tarkistamaan keskustelusta kiinnitetyt viestit.

Kanavan lisääminen

Keskustelualueilla kannattaa pitää silmät auki. Mikäli jokin aihe alkaa nousta selkeästi omaksi keskusteluksi, kannattaa ehdottaa kokonaan uutta tekstikanavaa (ja myös tehdä se). Näin estetään keskustelua rönsyilemästä. Kanava lisätään pienestä plus-merkistä kanavalistauksen kohdalta. Halutessaan kanavan voi myös kloonata (luo uuden kanavan toisen kanavan asetusten pohjalta). Tällöin painetaan kloonattavan kanavan kohdalla hiiren kakkospainikkeella ja valitaan “kloonaa”.

Kanavan muokkaaminen

Kanavaa voi muokata jälkikäteen. Kanavan asetuksista pääsee käsiksi muun muassa roolien käyttöoikeuksiin, mutta myös kuvaustekstiin (näkyy kanavan yläpalkissa). Tarvittaessa kanavan nimeä voi muokata jälkikäteen, jos keskustelu tai käyttötarkoitus ovat muotoutuneet aivan toiseksi, kuin mikä alun perin on ollut tarkoitus.

Kutsut

Kutsuja voi tehdä suoraan tietylle kanavalle, jos haluat tarjota jollekin henkilölle suoran linkin tiettyyn aihealueeseen. Kutsu luodaan klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella kanavan kohdalla ja valitaan “Kutsu”. Kutsun voi räätälöidä tämän jälkeen erikseen (aika, käyttökerrat jne.). Discordissa tekstikanavilla voi käyttää hashtageja tiettyyn kanavaan viittaamiseen, esimerkiksi tekstissä kirjoitettu #ajankohtaiset-aiheet vie sennimiselle palvelimen tekstikavalle.

Tervetuloa/säännöt-kanava

Yleensä kaikki uudet kävijät ohjataan erilliselle kanavalle, jossa on yleensä vain yksi viesti, missä kerrotaan palvelimen tarkoitus, säännöt ja toiminnot pääpiirteissään. Tälle kanavalle ei muut jäsenet ylläpitäjää lukuun ottamatta voi kommentoida. Tämä siksi, jotta viesti pysyy näkyvissä kaikille ja heti, kun kanavalle joku saapuu. Verken palvelimella tällä kanavalla on kerrottu tekstikanavien aihealueet ja lisätty #-linkit esiteltyihin kohtiin. Tervetuloa-viestiä voi muokata vain sen alkuperäinen tekijä. Tarvittaessa muut järjestelmänvalvojan oikeudet omaavat voivat kopioida viestin tekstisisällön, poistaa alkuperäisen viestin ja sitten luoda uuden viestin, johon kopioitu teksti liitetään. Näin voidaan tehdä uusi tervetuloviesti samalla sisällöllä kätevästi, ellei alkuperäisen viestin kirjoittaja ole tavoitettavissa. Jos teet uusia kanavia palvelimelle, niin mieti, onko uudesta kanavasta hyvä olla kuvaus tervetuloa/säännöt-kanavalla.

Kanavan piilottaminen

Tarvittaessa kanavia voi piilottaa. Osa kanavista voi olla tarpeellisia vain hetkellisesti, mutta niitä halutaan kuitenkin käyttää jatkossakin. Tällöin kanavaa ei tarvitse poistaa, vaan se voidaan piilottaa. Piilottaminen tapahtuu kanavan asetuksista. Asetukset aukeavat kanavan kohdalla olevasta ratas-kuvakkeesta. Tekstikanavalla kohta “Lue viestejä” (Luvat-välilehdellä) otetaan pois käytöstä, kun taasen puhekanavalla on kohta “Näe kanava”. Huomioithan, että nämä koskevat aina vain tiettyä yhtä roolia. Eli jos kanavalla on enemmän rooleja, pitää nämä kohdat poistaa käytöstä kaikilta niiltä rooleilta, joilta kanavat halutaan piilottaa.

Ilmoitukset (hermostuttaako pling-äänet?)

Välillä viestiäänet tai ilmoitukset saattavat ärsyttää, varsinkin isolla puhekanavalla, missä porukka ramppaa edestakaisin tai mikrofoneja mykistetään ja otetaan käyttöön jatkuvasti. Pling-ääni alkaa erittäin todennäköisesti siis jossain kohtaa rasittamaan korvia. Tekemiseen saa rauhaa ja äänet hiljenevät, kun menee omiin käyttäjäasetuksiin ja muokkaa ilmoitukset-kohdasta ilmoitusten äänet mieleisekseen. Käyttäjäasetukset löytyvät Discordissa aivan alhaalta, oman käyttäjätunnuksen (esim. MattiMeikä#1234) vierestä.

“Ensisijainen puhuja”-toiminto

“Ensisijainen puhuja” on käytössä vain puhekanavilla. Ensisijaisen puhujan puhuessa muiden ääni hiljenee ja puhujan ääni korostuu. Tämä toiminto  määritellään rooleilla. Ensisijaista puhujaa varten on hyvä harkita, mitkä roolit tarvitsevat palvelimella tällaisen etuoikeuden. Kun tämä toiminto on laitettu roolista päälle, pitää seuraavaksi asettaa radiopuhelintilalle oma näppäin. Radiopuhelintila tarkoittaa käytännössä sitä, että oma mikrofoni aktivoituu kyseistä nappia painamalla. Radiopuhelintilaa käytetään myös “Ensisijainen puhuja” -toimintoa hyödynnettäessä, jolloin vain tälle toiminnolle asetetaan näppäin. Radiopuhelintilan näppäimet pitää jokaisen käyttäjän käydä erikseen asettamassa omista käyttäjäasetuksista. Asetuksista valitaan näppäinasetukset, josta voi valita vetovalikosta halutun toiminnon, tässä tapauksessa radiopuhelintila (ensisijainen). Tämän jälkeen viereisestä ruudusta valitaan radiopuhelintilalle haluttu näppäin. Ensin aktivoidaan ruutu ja sitten painetaan haluttua näppäintä ja näin voit toimia puhekanavilla ensisijaisena puhujana.

Seuraa linkkien käyttöä Bitly-linkeillä

Bitly on maksuton sivusto (https://bitly.com/), jossa voit lyhentää linkkejä. Mutta tiesitkö, että sivuilla voi myös seurata, kuinka monta ihmistä on linkkiäsi käyttänyt? Linkkejä voi tarkastella, jos olet luonut tilin ja kirjautunut Bitlyyn sisään. Kirjauduttuasi voit luoda lyhennetyn linkin, jonka statistiikkaa pystyt nyt myös seuraamaan omalta Bitly-tililtäsi. Bitlyä voi käyttää hyödyksi esimerkiksi Discord-palvelimen markkinoinnissa. Linkin loppuosaa voi nimittäin muuttaa Bitlyssä. Discordin suhteen tämä on kätevä, koska Discord-linkki voi olla melko pitkä ja sisältää vain sattumanvaraisia merkkejä. Bitlyllä kutsulinkistä saa selkeämmän ja informatiivisemman sekä helposti muistettavan.
Verken Discordin kutsulinkki on normaalisti tämä: https://discordapp.com/invite/5RWNAYa.
Bitlyn kautta selkeytetty linkki on:
bit.ly/verke-discord


Aloita Discordin kokeilu vaikkapa tutustumalla Verken palvelimeen: https://discord.gg/5RWNAYa.

Teemakohtaisilla kanavilla voit rohkeasti kysellä vinkkejä ja neuvoja muilta nuorten kanssa työskenteleviltä sekä jakaa omia vinkkejä Discordin käyttöön.


Discordin palvelimista löytyy erilaisia listauksia ja tägäyksiä aiheiden mukaan esimerkiksi täältä:

Suomalaisia palvelimia voi etsiä puolestaan täältä:


Katso alta myös Verke LIVE -koulutussarjan luento Discordin perusteista!


Verkkoluento Discordin perusteista

Verkkoluento Discordin perusteista

Muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä:


“Pitääkö Discordiin tehdä jokaiselle työntekijälle oma tili vai riittääkö vain yksi tili koko organisaatiolle?”

Suosittelemme vahvasti, että jokaiselle työntekijälle tehdään oma tili. Jo käytännön kannalta on helppoa, että palvelimella voi olla useampi työntekijä samaan aikaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että nuoret samaistuvat persooniin ja heidän on helpompi keskustella ja lähestyä yksilöitä kuin kasvotonta organisaatioprofiilia.


“Kannattaako Discordissa tehdä jokaiselle toimipisteelle oma palvelin, vai koko organisaatiolle yksi palvelin?”

Tämä riippuu siitä, kuinka selkeästi toimipisteitä halutaan erotella. Toisaalta, verkossa tapahtuvassa työssä maantieteellisillä rajoilla ei ole kovinkaan paljoa merkitystä ja ohjauksellisesti ajatellen nuorelle on helppoa saada palvelua yhdestä paikasta. Samalla resursseja voidaan käyttää tehokkaammin, kun keskitytään yhteen palvelimeen.


“Entä jos osalla toimipisteistä on jo aiemmin ollut Discord-palvelin ja osa organisaatiosta on vasta nyt aloittamassa Discordin käyttöä? Voiko aiemmin perustettuja kanavia jäsenineen siirtää uuden palvelimen alle?”

Ei voi, mutta palvelinta voi muokata paljonkin, nimeä myöten.


“Paljonko Discord -palvelimelle mahtuu porukkaa?”

Palvelimille mahtuu normaalisti 250 000 käyttäjää ja 5000 käyttäjää voi olla samaan aikaan linjoilla, joten rajan ei nuorisotyössä pitäisi tulla aivan heti vastaan. Kanavia yhdellä palvelimella voi olla 500 ja erilaisia rooleja 250. Yksittäisten kanavien käyttäjämäärää ei ole rajattu, joskin livestriimiä Discordin sisällä mahtuu seuraamaan kerrallaan 50 henkeä. Discord kehittää palveluaan jatkuvasti, joten ajantasaisimman tiedon eri rajoituksista saa Discordin sivustolta: 

https://support.discord.com/hc/en-us 


“Mitä ovat Discord-botit?” 

Discord-botit ovat automaattisia pienoisohjelmia, joita voi lisätä omalle palvelimelle. Botit voivat esimerkiksi kerätä palvelimelta tilastoja, automatisoida moderointia tai soittaa musiikkia. Bottien avulla voi myös tehdä yksinkertaisia kyselyjä tai pelata muita kevyitä pelejä. Erilaisia botteja voi etsiä vaikkapa osoitteesta: https://top.gg/.

Boteista kiinnostuneiden kannattaa käydä ensimmäiseksi lukaisemassa vaikkapa Verken perusteet botteihin liittyen: https://www.verke.org/vinkit/discord-bottien-perusteet/

Lopuksi vielä video, joka summaa yhteen tässä julkaisussa läpikäytyjä asioita.

Antoisia hetkiä Discordin parissa!